رژیم صهیونیستی برای هر چه شبیه‌تر کردن محیط آموزشی نیروهای خود به روستاهای جنوب لبنان، عکس دبیرکل حزب‌الله به همراه پرچم این جنبش را نیز در مکان آموزش نظامیان صهیونیست نصب کرد.