اشتراک گذاری
اینفوگرافیک روندهای پرمخاطب مبتنی بر اینترنت

هوش مصنوعی در حال گسترش و عمومیت و به طور فعال در حال تاثیر گذاشتن در زندگی روزمره مردم و محیط کار است. مقبولیت اینترنت اشیا در میان مردم، با سرعت زیادی در حال افزایش است. واقعیت افزوده شخصی، واقعیت های ادغام شده، شکل گیری سیلوها در شبکه های اجتماعی و . . . ، تنها، بخشی از روندهای پرمخاطب در سال ۲۰۱۷ هستند که در این اینفوگرافیک توسط شرکت اریکسون، ارائه شده است.