اشتراک گذاری
سکوت تشکیلات خودگردان فلسطین در قبال بمباران نوار غزه!