اشتراک گذاری
اشغالگری بر لبه پرتگاه
ترکیه از طریق حومه استان ادلب در حال وارد کردن تجهیزات نظامی به خاک سوریه است. این تحرکات برای نجات تروریست‌های تکفیری مستقر در استان ادلب سوریه و همچنین ادامه تسلط بر بخش‌هایی از خاک سوریه می‌باشد.