اشتراک گذاری
اعلام امادگی حشد الشعبی برای نبردبا اسرائيل