اشتراک گذاری
کاریکاتور مفهومی سیاسی چیست؟

کاریکاتور یعنی تغییر فرم دادن و اغراق در کشیدن یک سوژه.

که بیشتر موضوع آن تغییر دادن چهره افراد میباشد.

آنگاه که این تغییر فرم  بمنظور نمایش یک موضوع یا مفهوم باشد از آن بعنوان کاریکاتور مفهومی نامبرده میشود.

که در اصطلاح به آن کارتون گفته میشود.

کاریکاتور مفهومی سیاسی

اما امروزه سایتها بخاطر موتورهای جستجو بالاخص گوگل کمتر از واژه كارتون استفاده میکنند.

اگر  یک موضوع سیاسی را مضمون  قرار گیرد این کاریکاتور ،بعنوان کاریکاتور مفهومی سیاسی نامیده میشود.

کاریکاتورهای سیاسی انواعی دارند که در ذیل خلاصه ای از آن برای شما گفته میشود.

الف: داخلی

ب: خارجی با بیان موضوع خاص یک کشور

ج: بین المللی

در مقالت آینده هر کدام از این تقسیم بندی توضیحاتی هرچند مختصر داده میشود.

باید دانست که همانطور که در ادبیات از مجاز و استعاره استفاده میشود یک هنرمند با به تصویر در آوردن یک شی در اثر خود میتواند از استعاره استفاده کند.

این نوع استعاره را استعارههای غیر کلامی مینامند.

بنابراین کسی که کارتون سیاسی میکشد باید از هوش هنری بالایی برخوردار باشد و همچنین از مسایل سیاسی به خوبی سر در آورد یا ازکسانی که خوب تحلیل میکنند مشورت بگیرد.

در این حوزه با توجه به اینکه یک کاریکاتور میتواند مورد تحریک افرادی قرار بگیرد و یا جسارتی به فردی بکند دارای خطوط قرمز اخلاقی میباشد.

اگر این هنر بدرستی مورد استفاده قرار نگیرد مورد رنجش انسانها قرار میگیرد.

چون رسانه های خارجی روی شخصیتها حساس هستند اگر جسارتی به شخص سیاسی از این طریق بشود جمع کردن موضع کار سادهای نخواهد بود.

از طرفی برای بیان موضوعاتی همچون آزادی،دمکراسی، زندانیان (بحرین)، عدالتخواهی توهین و جسارت کاری هنری نمیباشد.

  منتظر دریافت آثار شما میباشيم .