اشتراک گذاری
سایت کاریکاتور حنظله : ناجی علی شمع راه هنرمندان عرب

سایت کاریکاتور حنظله : ناجی علی لبخند تلخ هنر معاصر

کاریکاتور حنظله

سایت کاریکاتور حنظله

یک زمانی رعب وحشت و از طرفی جو نو اندیشی آنچنان بر جامعه حاکم بود که کسی نمیتوانست فریاد برآورد ای دمکراسی ، لیبرالیسم (مثلا آزادیخواه) و  ای شما که فلسطین را تقدیم نژادپرستان کردید چگونه حرف از حقوق بشر و حقوق کودکان و زنان میزنید.

 

و البته کمتر کسی هم باورش میشد کسانی که دم از حقوق بشر میزنند خوشان جلادترین سفاکان روزگار باشند ، چون هنوز غزه و یمن و بحرین و جنایات داعش در سوریه و عراق اتفاق نیفتاده بود تا ببینند این آمریکا و سازمان ملل و اروپا ، ائتلاف حقیقی حمایت از تروریستها و نژادپرستها هستند.

 

 ناجی علی  (خالق کاریکاتور حنظله) در این فضا شروع به خلق شخصیتی کاریکاتوری به نام حنظله کرد .

 

او با این شخصیت که نام او را حنظله قرار داد گفت این کودکیِ منِ نوعی فلسطینی  است که  ظلمها به او روا داشته میشود و کسی نیست ببیند.

 

حنظله به درستی یاد آور پایمال شدن حقوق کودکان فلسطینی میباشد در قالب یک طنز تلخ و بهمین خاطر نام او را حنظله یعنی سیب تلخ گذاشت.

 

ما باید بدانیم ناجی علی ترور شد و به شهادت رسید چون کاریکاتور حنظله یک شخصیتی بود که خار چشم دروغگویان روزگار شده بود.

 

ناجی علی  خالق کاریکاتور حنظله نشان از یک هنرمند متعهد به سرزمین و کودکان اطفال سرزمینش میباشد.

 

اگر سیاستمداران عرب هم مثل ناجی علی بودند و تعهد نسبت به سرزمین خودشان داشتند الان کودکان فلسطینی در مظلومیت به سر نمیبردند.

 

آری اگر حنظله لبخند تلخ هنر است به نژاد پرستهای دنیا ،پادشاهان عرب به جای لبخندهای زیبا و رقص شمشیر با سیاسیون نژاد پرست  ، میتوانستند اخم کنند و شمشیر بکشند وکودکان سرزمین این کیان بهتر از حنظله امروزی بود.

سایت کاریکاتور حنظله  http://hanzaleh.net

منتظر کاریکاتور شما میباشد.